Sertifiseringer

Frigaard Entreprenør har lang erfaring både med prosjektering, produksjon og gjennomføring av totalentrepriser. Våre sertifiseringer underbygger og styrker denne erfaringen.

Frigaard Entreprenør er Miljøfyrtårn-sertifisert! 

Som Miljøfyrtårn tar vi bærekraft på alvor, og jobber kontinuerlig med miljøforbedringer og med å redusere våre klima- og miljøutslipp.

Frigaard Entreprenør  har ansatte med godkjent AP-kreditering og erfaring med BREEAM-prosjekter.

BREEAM-NOR er en norsk tilpasning av miljø­klassifiserings­verktøyet BREEAM, og er i dag Norges mest brukte miljø­sertifisering for nybygg og større rehabiliteringer.

StartBANK leverandørregister er et unikt samarbeid innen bygg- og anleggsnæringen. Formålet med leverandørregisteret er å bidra til at det kun benyttes seriøse aktører i bygg- og anleggsnæringen. Frigaard Entreprenør innehar godkjenning i StartBANK.

ISO 9001 og ISO 14001 sertifisering.

Frigaard Entreprenør er godkjent i overensstemmelse med styringssystemkravene i henhold til ISO 9001 for kvalitetsledelse og ISO 14001 for Miljøledelse.

EN 1090

Frigaard Entreprenør er godkjent for utførelse av stålkonstruksjoner i utførelsesklasse EXC3.