Om Frigaard Entreprenør

Vi er et erfarent total­­entreprenør­­selskap og et datter­selskap til Frigaard Property Group.

Kunde­fokus i form av gjensidig tillit og trygghet for leveranse kombinert med faglig kompetanse er drivende ressurser som kjennetegner bedriften.

Frigaard Entreprenør AS (FGE) er en del av Frigaard Property Group, som for øvrig består av Frigaard Bolig AS og Metacon AS.

Samlet årlig omsetning i gruppen er ca. 3 milliarder kr.

FGE var tidligere totalentrepriseavdelingen i Metacon AS, men er nå et selvstendig selskap.

FGE har gjennomført rundt 50 totalentrepriser siden 2016, med entrepriseverdi fra MNOK 15 til MNOK 450. Budsjettet for 2023 består av sikre kontrakter og er på i overkant av MNOK 500.

Vi bygger næringsbygg, offentlige bygg og boligbygg. FGE satser spesielt på å utvikle gode samspillsentreprisemodeller og har en sterk salgs- og utviklingsavdeling.

Vi har en tydelig bærekraftsprofil og jobber kontinuerlig med å minimere miljøavtrykket i våre prosjekter. Vi er Miljøfyrtårnsertifisert og har flere BREEAM-sertifiserte medarbeidere. FGE vil i 2023 bli ISO-sertifiserte innen både miljø og kvalitet.

Vårt samfunnsengasjement har fokus på å fremme inkludering og bekjempe utenforskap. Vi sponser flere slike prosjekter og lag innenfor idrett og kultur.

FGE har hovedkontor i Sarpsborg og satelittkontorer på Aker Brygge og på Lillestrøm.

Vi er 35 kompetente, gjennomføringssterke og ikke minst hyggelige funksjonærer og servicemedarbeidere, og har ingen egne fag.