Etiske retnings­linjer

Det er etablert felles etiske retningslinjer for alle selskaper i Frigaard Property Group AS.

Code of Conduct er Frigaard Property Group sine etiske prinsipper, også kjent som etikkreglene våre.
Hvordan vi opptrer påvirker tilliten til Frigaard Property Group. Derfor er det viktig at vi har høy personlig og faglig integritet, og at vi opptrer profesjonelt i kontakt med kunder, kolleger, eiere, samarbeidspartnere, myndigheter og andre.

Code of Conduct er vedtatt av styret i Frigaard Property Group august 2021.

De fullstendige retningslinjene finnes på hjemmesiden til Frigaard Property Group