Kveldroveien 7

I Kveldroveien 7 på Vinterbro bygges et ca. 4 510 m² stort kontorbygg, i tillegg til endring/påbygg på eksisterende bygg.

Næringsbygget vil bestå av 4 etasjer bestående av en blanding av cellekontor og landskapsløsninger, i tillegg til parkeringskjeller, kantine og teknisk rom.

Bygget oppføres med høy kvalitet hva gjelder miljøhensyn, teknisk standard og estetisk uttrykk.

Kunde:

Vinterbro Business Center

Grunnflate:

~4 510 m²

Type bygg:

Næringslokaler

Byggeår:

2021-2023

Er dette noe for deg, eller ønsker du mer informasjon?