IKA Sarpsborg

For Sarpsborg kommune, rehabilitering og utvidelse av bygg til to etasjer, for Østfold interkommunale arkivselskap IKS.

Kunde:

Sarpsborg kommune

Grunnflate:

1 797 m²

Type bygg:

Lager/Arkiv

Byggeår:

2021 – 2022
«Frigaard Entreprenør er positive og løsningsorienterte i alle ting vi har utfordret dem med underveis. Vi føler oss ivaretatt av prosjekteringsgruppen deres og stoler på at ledelsen yter god service. Samarbeidet i sin helhet har fungert bra.»
Prosjektleder Virksomhet utbygging,
Odd Erling Henriksen hos
Sarpsborg Kommune

Mer om IKA Sarpsborg

Østfold interkommunale arkivselskap IKS/IKA Østfold ble opprettet i 2002, og har som formål å sikre at kommunenes og fylkeskommunens arkiver blir tatt vare på, ordnet etter faglige og lovmessige krav, og gjort tilgjengelig for publikum og kommunenes forvaltningsbehov. IKA Østfold og IKA-bygget ligger sentralt plassert øst for Sarpsborg sentrum, på Borgenhaugen ved tidligere Skjeberg rådhus.

Depotet hadde i 2019 kapasitet til å oppbevare ca. 6 000 hyllemeter med papirarkiver, under godkjente og klimastyrte forhold. IKA Østfold trengte betydelig større kapasitet til arkivdepot, men digitaliseringsarbeidet krever også flere kontorarbeidsplasser.

«Alle avtaler er fulgt og vi føler vi kan stole på Frigaard Entreprenør, som leverer en veldig behagelig og smidig byggeprosess både med tanke på de som er på byggeplassen og i administrasjonen. De har levert i tide og på budsjett, selv under corona og med galopperende priser.»

Leveranse 

Frigaard Entreprenør oppførte påbygg av 1797 m² nytt arkivdepot i to etasjer, og noe rehabilitering der det nye og gamle bygget ble knyttet sammen. 

«Sarpsborg kommune ønsker å ha en god dialog med alle entreprenører vi jobber med, vi har rammer og vilkår å forholde oss til i anbuds- og leveranseprosesser og denne dialogen fungerer veldig godt med Frigaard Entreprenør.»

Resultat

Torsdag 25. august 2022 åpnet Arkiv Østs nye depot og nybygg. Byggingen tok litt over ett år, og de nye lokalene rommer ca. 40 000 hyllemeter papirarkiver, digitalt depot og moderne fasiliteter for håndtering av arkivmateriale fra eierkommunene deres.

Vi i Frigaard Entreprenør takker for tilliten og det gode samarbeidet!

Er dette noe for deg, eller ønsker du mer informasjon?