Introduserer ny merke­­­vare for tydeligere markeds­­kommun­ikasjon

Frigaardgruppen kjøpte 60% av stålentreprenøren Metacon AS i 2015 og ble heleier i 2018. Siden den gang har selskapet hatt en sterk vekst, bl.a. som følge av en satsing også på totalentrepriser.

Dialogen med markedet viser at merkevaren Metacon står svært sterkt, og spesielt innenfor segmentet stålentrepriser. Etter fem år som totalentreprenør og leveranse av en rekke næring- og boligprosjekter både i privat og offentlig regi, er det behov for å tydeliggjøre Metacons styrker også innenfor totalentrepriser.

Ny merkevare

Som et ledd i den videre veksten og utviklingen av selskapet tar vi derfor grep både markedsmessig og strukturelt. Et av disse grepene er å introdusere merkevaren Frigaard Entreprenør.

Vi fortsetter driften som ett selskap, Metacon AS, men har opprettet et tydeligere skille internt for å sikre kvalitet og kundefokus innen begge våre segmenter. Og eksternt, vil vi fra og med i dag markedsføre oss med to merkevarer, Metacon og Frigaard Entreprenør.

Markedet vil bl.a. kunne forholde seg til to websider, to kanaler i sosiale medier etc. og to ulike logoer.

Vi har stor tro på at dette vil bidra til mer effektivt å få frem at vi er en godt etablert totalentreprenør, med en omfattende referanseliste som vi er stolte av.

Samtidig beholder vi den sterke posisjonen som vår stålentreprenør har etablert gjennom 22 år, og over 800 store og små prosjekter. Vi har spennende planer for utviklingen av denne delen av selskapet, og har stor tro på at denne todelingen av merkevarene vil bidra med et sterkt signal til våre kunder om at Metacon stålentreprenør vil prege dette markedet også fremover.

Fra venstre: Stig Haglund, salgsleder Metacon, Tony Øvrevik, daglig leder, Magnus Lie Nilsen, salgsleder Frigaard Entreprenør