Frigaard Entreprenør skal bygge nye Grålum Barneskole!

Vårt dyktige kalkulasjonsteam har nok en gang gått seirende ut av en anbudskonkurranse, denne gangen med hele elleve konkurrerende entreprenører. Vi gleder oss spesielt over å få vist oss frem i egen by med byggingen av nye Grålum barneskole.

Bygger energieffektivt

Den gamle fløyen mot Grålumveien skal rives og det nye tilbygget vi bygger skal ha solceller på taket, og det etableres bergvarmepumpe som skal varme opp hele bygningsmassen på barneskolen. Årlig forventet innsparing er forventet til ca. 400 000 kilowattimer.

3D tegning av nye Grålum Barneskole

Oppstart på nybyggingen er planlagt i juni 2023 og ferdigstilling i juni 2024. Rehabiliteringen av eksisterende skolebygg er planlagt fra august 2024 og vil pågå ut året.

Vi gleder oss til å fortsette det gode samarbeidet vi har hatt gjennom de siste årene med byggherrerepresentantene i Sarpsborg Kommune.