Frigaard Entreprenør er miljøfyrtårn­­sertifisert!

Metacon og Frigaard Entreprenør har et stort ønske om å ta en posisjon i det grønne skriftet og være bidragende til en mer bærekraftig fremtid for både miljø, ansatte og kunder. Å bli sertifisert setter krav til at vi blant annet aktivt arbeider for konkrete og lønnsomme bærekraftstiltak i henhold til konsernets og FNs bærekraftmål. 

Vi ønsker å ta samfunnsansvar i praksis og bidra til bærekraftig utvikling gjennom bland annet å aktivt arbeide med;  

  • Miljøvennlige innkjøp 
  • Avfallshåndtering og resirkulering 
  • Energi- og transportplanlegging for å få ned utslipp  
  • Involvere bredden i virksomhet til å ta miljøvennlige valg 
  • Påvirke bransjen i en mer bærekraftig retning. 

«Med et slik fokus fremover bidrar og skaper vi både intern og ekstern miljøbevissthet, stolthet og engasjement bland våre medarbeidere og kunder» sier daglig leder Tony Øvrevik.