Det gode samarbeidet fortsetter – videre utbygging av Bråten boligprosjekt

Det er stor interesse for de fine boligene vi har bygget for Kamperhaug Boligutvikling AS på Fagerstrand i Nesodden kommune, og det er gledelig at fortelle at vi fortsetter det gode samarbeidet og har inngått ytterligere en avtale om videre utbygging på Bjørnemyr, Bodalstranda og Bråten.

“Vi opplever stor interesse om dagen og har derfor startet planleggingen av nye salgstrinn på Bråten, der flere leiligheter og eneboliger står for tur” forteller Ole C. H. Hansen, kundeansvarlig i Kamperhaug Boligutvikling.

Total utbygging består av 70 enheter fordelt på 7 trinn, av leilighetstypen Furuholmen både med og uten garasjer, samt enebolig typen Løkkevik.

Totalt 16 enheter har oppstart tidlig mars, og det skal jobbes kontinuerlig de nærmeste to årene. Ferdigstillelse av alle enheter beregnes til 2026.

Vi takker nok en gang Kamperhaug Boligutvikling AS for tilliten og vi ser frem til en god prosess videre sammen.