Åshallen er anbefalt av Norges Friidrettsforbund

Åshallen har av Norges Idrettsforbund blitt trukket fram som et forbildeanlegg, i lys av at flerbrukshallen er langt mer kostnads- og arealeffektivt enn tilsvarende bygg. Med synergieffekter som økt rekruttering og mer allsidighet som følge av samlokaliseringen har Ås kommune og den tilhørende videregående skolen fått et allsidig anlegg som kan brukes både på dag- og kveldstid. 

Les mer om begrunnelsen på godeidrettsanlegg.nos egen artikkel.

Om forbildeanlegg

Forbildeanlegg, eller anlegg til inspirasjon, fungerer både som inspirasjon og informasjon med prosess- og anleggsbeskrivelser, samt erfaringsdeling som andre kan lære av. For mange av forbildeanleggene finner du tegninger, bilder og informasjon om byggekostnad og drift.

Bilde av idrettshall.
Hallen er tilrettelagt for flere idretter, og kan tredeles slik at flere treningsgrupper kan trene samtidig.

Noen nøkkelpunkter som trekkes frem for Åshallen er:

  • Kostnadseffektivt at ulike idretter deler hall og tilhørende fasiliteter.
  • Tilrettelegger for synergieffekter mellom idretter.
  • Løsninger som bidrar til god arealutnyttelse.
  • Mulighet for innendørs trening for sprint og tekniske øvelser, hvilket er svært etterlengtet.
  • God brukerinvolvering.
  • Mulighet for at mange idretter eller treningspartier kan benytte hallen samtidig, uten å være til hinder for hverandre.
  • Møteplass på tvers av idretter der egenskapene har overføringsverdi, slik som mellom tekniske friidrettsøvelser og turn.
  • Byggherre (Ås kommune) har vært fleksible og lyttet til idrettens behov. 

Kostnadseffektiv

Da Akershus fylkeskommune besluttet å bli med i spleiselaget i januar 2019, ble det i saksutredningen skrevet at «Her vil vi kunne skape et referanseanlegg mtp. utforming og sambruk». Da var det lagt til grunn at hallen ville koste 130 MNOK, inkludert avsetninger for tillegg og usikkerhet. Tre år senere inngikk Ås kommune kontrakt med Metacon / Frigaard Entreprenør på 71,4 MNOK. Hallen er altså bygd langt under budsjett, og med betydelig lavere kvadratmeterpris enn sammenlignbare haller i regionen. Hallen er derfor ikke bare forbilledlig med tanke på idrettstilbud, men også i form av kostnadseffektivitet.

Se mer om Åshallen på vår egen referanseside for prosjektet.