Grunn- og sprengningsarbeider på Brusemyrløkka er i gang

Prosjektoppdatering fra Brusemyrløkka

Brusemyrløkka boligfelt på Borgenhaugen i Sarpsborg vil bestå av 91 enheter fordelt på 17 bygg, med rekkehus og leiligheter med en samlet grunnflate på ca. 7 600 kvadratmeter.

Status per 4. juni:

  • Prosjekteringen er godt i gang og pågår for fullt her på kontoret.
  • Fra og med 3. juni er vi gang med grunnarbeider og sprengningsarbeider, som vil pågå inn mot juli
  • Oppstart betongarbeider vil være rett over ferien.

Vi gleder oss til fortsatt samarbeid med byggherre Brusemyrløkka Eiendom AS!